بیست نفر اول سرنوشت شما را رقم می‌زنند

از وینود خوسلا، هم‌بنیان‌گذار Sun Microsystems و نیز تعداد دیگری از چهره‌های فناوری دنیا نقل شده است که: «بیست نفر اولی که در مجموعهٔ خود استخدام می‌کنید، موفقیت یا شکست شما را رقم می‌زنند.»

(Linkedin Advice Column, 25 Feb 2014)

دیگران هم این حرف را با همین عدد یا اعدادی دیگر، مثلاً پنج نفر، بیان کرده‌اند (+/+).

مستقل از این‌که مناسب‌ترین عدد برای این جمله چند است، اصل پیام بسیار مهم است و باید آن را به خاطر بسپاریم: نخستین کسانی که با ما همراه می‌شوند، صرفاً مسئولیت انجام چند فعالیت مشخص را بر عهده ندارند. آن‌ها قرار است سرنوشت ما را بسازند.

مدیریت منابع انسانی

#استخدام #نقل قول #مدیریت کسب و کار