دربارهٔ تخصص بین‌رشته‌ای | دنیای علم دیگر مثل چند قرن گذشته نیست

«اکنون کاملاً آشکار شده است که

دیگر چیزی به عنوان نقطهٔ پایان یک علم

و نقطهٔ آغاز علمی دیگر

وجود ندارد.»

پاتریشیا چرچ‌لند (فیلسوف کانادایی-آمریکایی)

حرف چرچ‌لند، اشاره‌ای دوباره به واقعیتی است که همهٔ ما آن را کمابیش تجربه کرده‌ایم. دیگر نمی‌توان به سادگی گفت این‌جا اقتصاد تمام شده و روانشناسی آغاز می‌شود. یا این‌که تا این نقطه، ما دربارهٔ الگوریتم‌ها حرف می‌زدیم و از این نقطه به بعد وارد بحث‌های اخلاقی کار شده‌ایم. و یا این‌که تا این لحظه به رفتار سازمانی پرداختیم و اکنون می‌خواهیم وارد موضوع منابع انسانی شویم.

یادگیری بین‌رشته‌ای و تخصص‌های بین‌رشته‌ای، شاید زمانی یک «انتخاب» بود. اما امروز، در بیشتر شاخه‌های علم و مهارت، واقعیتی گریزناپذیر است.

#نقل قول #توسعه فردی