تصمیم‌های سرنوشت‌ساز و لحظه‌های مهم زندگی

«هیچ‌کس، به وقت خود، لحظه‌های مهم زندگی را نمی‌شناسد.

بیشتر آدم‌ها وقتی روزها و گاه سال‌ها گذشت درمی‌یابند که

کدام روزها در زندگی‌شان اهمیت درجه یک داشته و سرنوشت‌شان را رقم زده است.»

مسعود بهنود | کتاب کوزهٔ بشکسته

این حرف، که نویسندگان متعددی آن را به شکل‌های مختلف گفته‌اند، یکی از نکات کلیدی در تصمیم‌گیری است. ما معمولاً در زمان تصمیم‌گیری نمی‌توانیم به درستی تشخیص دهیم که اهمیت یک تصمیم چقدر مهم است. این صرفاً زمان است که مشخص می‌کند هر تصمیم ما چقدر اهمیت داشته و سرنوشت‌ساز بوده است. چه بسا تصمیم‌گیری در مورد رفتن یا نرفتن به یک سفر یا مهمانی، بیشتر از انتخاب رشتهٔ دانشگاهی، روی سرنوشت ما تأثیر بگذارد.

فوبیای تصمیم گیری

استفاده از گروه مشاوران فرضی برای تصمیم‌گیری بهتر

#تصمیم گیری #نقل قول