عکس | قارچ در باران

عکس زیر قارچی را نشان می‌دهد که قطره‌های باران بر تن آن نشسته‌اند. عکس را اندی سندز (Andy Sands) ثبت کرده و توضیح داده که ارتفاع این قارچ حدود نیم میلیمتر است.

ارتفاع این گونه از قارچ‌ها (Lachnum niveum) در بزرگ‌ترین اندازه‌شان معمولاً از دو میلیمتر فراتر نمی‌رود. به همین علت، ما معمولاً آن‌ها را صرفاً‌ در حد لکه‌هایی سفید روی دیوارهای مرطوب و بدنهٔ درختان می‌بینیم.

عکس قارچ

ما در متمم عکس‌های اندی سندز از کپک‌های مخاطی در یک زنگ تفریح بازنشر کرده‌ایم. هم‌چنین در زنگ تفریح دیگری مجموعه‌ای از عکس قارچ‌ها را منتشر کردیم که شاید دیدن‌شان را دوست داشته باشید:

کپک‌های مخاطی (عکس‌های اندی سندز)

مجموعه عکس قارچ‌ها

#عکس