جمله‌ای از آلبر کامو در طاعون | مهم‌ترین اولویت چیست؟

«بگذار دیگران به سراغ کارهای بزرگ تاریخ‌ساز بروند.

[من چنین ادعایی و چنان هدف بلندپروازانه‌ای ندارم.]

… همهٔ حرف من این است که

روی زمین، هم بلا وجود دارد و هم قربانیان آن بلا.

و بر ماست که تا حد امکان،

مراقب باشیم به بخشی از جریان بلا تبدیل نشویم.»

آلبر کامو | طاعون

در پاراگراف فارسی متمم چند جمله از کتاب طاعون آلبر کامو را آورده‌ایم. اگر دوست داشته باشید می‌توانید آن‌ها را مرور کنید:

جملاتی زیبا از کتاب طاعون

#نقل قول