کدام درست است: محتوا یا محتوی؟

کلمه محتوا در فارسی معادل content در زبان انگلیسی است و به آن‌چه درون یک رسانه عرضه می‌شود (= در ظرف رسانه ریخته می‌شود) محتوا می‌گویند.

به همین علت، وقتی کسی یک رسانه را انتخاب کرده و حرف و پیام خود را بستر آن رسانه عرضه می‌کند می‌گوییم به تولید محتوا مشغول است.

اما کلمه محتوی در فارسی کاربرد دیگری دارد و برای توصیف مواد تشکیل‌دهنده و نیز آن‌چه داخل یک ظرف گنجانده شده به کار می‌رود. مثلاً می‌گویند:

  • بسته های محتوی کتاب (= بسته‌هایی که کتاب در آن‌ها هست)
  • میوه های محتوی کربوهیدرات (= میوه‌هایی که در خود کربوهیدرات دارند)
  • مواد آرایشی محتوی دی اکسید تیتانیوم (= ماده‌ آرایشی که در خود دی اکسید تیتانیوم دارد)

پس بهتر است کلمه محتوا را در اصطلاحاتی مانند تولید محتوا، بازاریابی محتوایی و استراتژی محتوا را به شکل محتوی ننویسم.

البته لازم به ذکر است که این شکل از کاربرد محتوی صرفاً مربوط به زبان فارسی است. در زبان عربی کلمهٔ content را به شکل محتوی می‌نویسند و عرب‌زبان‌ها معنی کلمه محتوی را به شکلی که ما به کار می‌بریم متوجه نمی‌شوند.

اگر به معنی کلمات و داستان آن‌ها علاقه دارید می‌توانید درس‌های ظرافتهای کلامی را در متمم بخوانید:

ظرافت های کلمات

هم‌چنین اگر با محتوا به معنای جدید آن (محتوا در دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی) سر و کار دارید می‌توانید درس تعریف محتوا (زیرمجموعهٔ دیجیتال مارکتینگ) را بخوانید:

تعریف محتوا چیست؟

#کلمات