لذت خواندن صفحه تقدیم کتابها

جنی لاوسون در صفحه‌ی تقدیم کتاب خود با عنوان «بیا وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده است» می‌نویسد:

«دلم می‌خواد از همه‌ی کسانی که به من در خلق این کتاب کمک کردن تشکر کنم. غیر از اون آدمی که توی فروشگاه، وقتی هشت سالم بود،‌ سرم فریاد کشید و گفت: «خیلی شلوغ می‌کنی.»

آقای محترم! خیلی پَستی!»

منبع عکس

یکی از مهم‌ترین لذت‌ها در خواندن یک کتاب، خواندن صفحه تقدیم آن است. سعی کنید این لذت را از دست ندهید.

در متمم می‌توانید منتخب متن تقدیم چند کتاب را بخوانید (خواندن کامنت‌ها را هم فراموش نکنید).

پاراگراف فارسی | معرفی کتاب

#نقل قول