سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان

اینفوگرافیک زیر، سهم تقریبی هر یک از کشورهای منطقه را از تولید ناخالص داخلی کل جهان بر حسب «دهم درصد» نشان می‌دهد.

همان‌طور که می‌بینید ایران حدود ۰/۷٪ و عربستان حدود ۰/۹٪ از GDP جهان را در اختیار دارند. برای مقایسه‌ی بهتر می‌توانید به اعداد زیر توجه کنید:

سهم کل آمریکا: ۲۴/۲٪

سهم چین: ۱۷/۷٪

سهم ایالت کالیفرنیا: ۳/۷٪

روسیه: ۱/۸٪

سهم تولید ناخالص داخلی کشورها

منبع + نسخه کامل‌تر

تولید ناخالص داخلی چیست؟

#اقتصاد