زندگی یعنی یادگیری بدون تمرین قبلی

زندگی شبیه این است که

به تنهایی و در حضور جمع

ویولن بنوازی

و قرار باشد هم‌زمان با نواختن 

[و در شرایطی که همه شاهد تمرین کردن تو هستند]

استفاده از این ساز را یاد بگیری.»

ساموئل باتلر

یک بار در قالب #دعوت به گفتگو از دوستان متممی پرسیدیم که آیا به مرگ فکر می‌‌کنند؟‌ شیوهٔ طرح این سوال و نیز پاسخ‌هایی که متممی‌ها داده‌اند، جالب است. پیشنهاد می‌کنیم آن مطلب را مرور کنید:

آیا به مرگ فکر می‌کنید؟

#نقل قول  #یادگیری