تاریخ چیست و به چه کار می‌آید؟

چارلز کرو در فصل چهارم کتاب Historian and the Climate of Opinion جمله‌ای از کارل ال. بِکِر را نقل کرده و در ادامه شرح می‌دهد که از نظر بکر کارکرد تاریخ چیست:

«در واقع ارزش تاریخ، نه علمی بلکه اخلاقی است:

با آزاد کردن ذهن ما، با عمیق‌تر کردن همدردی‌های ما، با تحکیم ارادهٔ ما.

تاریخ ما را در کنترل کردن توانمند می‌سازد: نه کنترل جامعه، که کنترل خودمان؛ امری که بسیار مهم‌تر است.

تاریخ ما را برای زندگی انسانی‌تر و نیز رویارویی با آینده – و نه پیش‌گویی آینده – آماده می‌کند.»

بکر بر این باور بود که اطلاع از تاریخ باعث می‌شود که ببینیم چه بسیار فرض‌ها، ارزش‌ها و باورها که تغییرناپذیر به نظر می‌رسیده‌اند و به‌کلی تغییر کرده‌اند و البته چه‌بسا پیش از تغییر، خسارت‌ها و هزینه‌هایی فراوان به انسان و جوامع انسانی تحمیل کرده‌اند.

این آگاهی باعث می‌شود ذهن‌مان از اسارت بسیاری از بندهایی که بر آن نشسته رها شود و بتوانیم با تسلط بیشتر بر خود، باورها، اراده و رفتارمان، نقشی سازنده‌تر در جامعه ایفا کنیم.

درس‌ها و مطالب زیر در متمم مایهٔ تاریخی دارند و ممکن است برایتان جذاب و آموزنده باشند:

جنگ رسانه ای؛ وقتی هنوز شبکه های اجتماعی نبودند

تصاویر زمین بعد از جنگ جهانی اول

جمهوری روم

تاریخ مختصر به گند کشیدن جهان

کتابهایی درباره زندگی در کشورهای کمونیستی

قبیله اندلبه و بازی رنگ و قلم

#تاریخ   #اهمیت تاریخ   #نقل قول