شعر و ادبیات حتی با فشار و محدودیت رشد می‌کنند

«بعضی از ذهن‌ها با از دست رفتن آزادی،

می‌پوسند و فرسوده می‌شوند.

بعضی دیگر، بیمار و تندخو.

اما ذاتِ ذهنِ شاعر این است که در تنهاییِ حبس، ظریف و خلاق می‌شود.

با میوه‌های ذهن خویش، ضیافتی برپا می‌کند،

و درست مانند پرندهٔ‌ در قفس، جانش را در آوایش می‌ریزد.»

بخشی از کتاب Sketch book | در فصل «شاعر سلطنتی»

اثر واشینگتن ایروینگ – پدر داستان کوتاه آمریکا

پاراگراف‌های برگزیدهٔ کتاب‌ها را می‌توانید در پاراگراف فارسی متمم بخوانید:

پاراگراف فارسی در متمم

#هنر  #نقل قول