خوب‌ترین بخش زندگی یک انسان خوب

«خوب‌ترین بخش زندگی یک انسان خوب

لحظاتی است که

به رفتارهای مهربانانهٔ کوچک گذشته است؛

رفتارهایی که نه نامی بر آن‌ها گذاشته می‌شود

و نه قرار است نشانی از آن‌ها در خاطره‌ها بماند.»

الکساندار وولکات

فرصت خوبی است که نظرات و تجربه‌های متممی‌ها را دربارهٔ مهربانی‌های کوچک زندگی بخوانید و اگر ایده یا تجربه‌ای دارید، در آن‌جا ثبت کنید:

مهربانی‌های کوچک زندگی

#نقل قول #سبک زندگی