مراقبت مادرانه | انسان، شگفت‌انگیزترین نمونهٔ آن نیست

مراقبت مادرانه (Maternal Care) یکی از ویژگی‌هایی است که در بیشتر گونه‌های موجودات روی کرهٔ زمین دیده می‌شود. اما سطح، اندازه و شکل آن از یک گونه به گونهٔ دیگر متفاوت است.

یکی از نمونه‌های شگفت‌انگیز مراقبت مادرانه را می‌توان در برخی از انواع بندپایان – از جمله عنکبوت‌ها – دید.

عنکبوت بندباف سیاه (Black-lace Weaver) پس از تولد فرزندانش، تا سه یا چهار روز برای آن‌ها یک نوع خوراک به شکل تخم‌های بسیار کوچک تولید می‌کند که از نظر ارزش غذایی بسیار قوی است.

عنکبوت بندباف سیاه

سه یا چهار روز برای این‌که ده‌ها فرزند او آماده‌ی تمرین اولین شکار شوند کافی است. اما هنوز بدن آن‌ها آن‌قدر قوی نیست که بتوانند از عهدهٔ شکاری که در تار عنکبوت دست‌و‌پا می‌زند، بربیایند.

مادر در روز چهارم، تار می‌تند. روی تار بالا و پایین می‌پرد تا فرزندانش با تکیه بر غریزه به سمت تار جذب شوند. وقتی همهٔ آن‌ها روی تار آمدند، خودش را روی آن‌ها می‌‌اندازد و اجازه می‌دهد که فرزندانش او را بخورند. فرزندان، نخستین شکار را با مادر تمرین می‌کنند و پس از این‌که مادر را به شکل کامل تغذیه کردند و تمام شد، زندگی خود را با شکارهای بعدی ادامه می‌دهند.

مادر، به این شکل، وظیفهٔ مادری را انجام می‌دهد و زندگی‌اش به پایان می‌رسد (+).

تا کنون دو بار در زنگ تفریح متمم به سراغ عنکبوت‌ها رفته‌ایم. این موجودات عجیب، شاید به خاطر ابعاد کوچک‌شان کمتر مورد توجه انسان قرار گرفته‌اند و شگفتی‌های آن‌ها آن‌چنان که باید و شاید دیده نشده است:

عنکبوت‌ها را هم می‌توان دوست داشت

عنکبوت آینه‌ای

#طبیعت و جانداران