کیوان مجرد: واکسن کرونای ما احتمالاً روی همهٔ واریانت‌ها جواب می‌دهد

کیوان مجرد مدیر شاخهٔ بیماری‌های واگیردار موسسهٔ والتر رید (Walter Reed) که یکی از مراکز مهم تحقیقاتی پزشکی ارتش آمریکاست، اعلام کرده که این موسسه آزمایش‌های حیوانی واکسن خود را به پایان رسانده و واکسن SpFN تولیدی این مرکز احتمالاً خواهد توانست بدن را نسبت به همهٔ واریانت‌ها (سویه‌ها)ی کرونا مقاوم کند (+/+).

موسسه والتر رید هم‌زمان با سایر موسسات طراحی و تولید واکسن مطالعات خود را آغاز کرد. اما از آن‌جا که هدف خود را به یک نوع خاص از ویروس‌های کرونا محدود نکرده بود و می‌خواست برای همهٔ سویه‌ها مناسب باشد، کارهای تحقیقاتی و تولیدی آن بیشتر از سایر شرکت‌ها طول کشید.

موفقیت چنین واکسنی می‌تواند بشر را دوباره به دنیایی بدون کرونا نزدیک کند.

واکسن کرونا

مطلب مرتبط با کرونا در متمم:

جهان پس از کرونا چگونه خواهد بود؟

#سلامت #کرونا