فیلم چند نمونه فرود هواپیما همراه با باد پهلو (کراس ویند)

برخی از ما مسافرت با هواپیما را دوست نداریم. یکی از علت‌های این دوست نداشتن هم، ترس از سقوط یا تکان‌های شدید است. اگر جزو این افراد هستید، دیدن ویدئوی زیر را به پیشنهاد نمی‌کنیم. اما اگر از پرواز نمی‌ترسید، احتمالاً دیدن چند نمونه از فرودهای هواپیما همراه با باد جانبی می‌تواند برایتان جالب باشد.

وقتی هنگام فرود هواپیما باد در عرض باند می‌وزد، این وضعیت را فرود در شرایط کراس ویند (Cross-wind) یا باد پهلو یا باد جانبی می‌نامند. بسیاری از هواپیماهای امروزی، می‌توانند باد جانبی را تا حدی تحمل کرده و فرود اتوماتیک انجام دهند. اما اگر سرعت باد زیاد بوده یا جهت آن دائماً تغییر کند، این نهایتاً خلبان است که باید هدایت هواپیما را بر عهده بگیرد.

فیلم زیر از کانال یوتیوب FlugsNug برداشته شده و اگر به کلیپ‌های مرتبط با پرواز علاقه‌مند باشید،‌ احتمالاً این کانال را دوست خواهید داشت.

اگر به پرواز و بحث‌های مربوط به آن علاقه دارید، می‌توانید داستان بوئینگ ۷۳۷ مکس را هم در سلسله داستان‌های کسب و کار متمم بخوانید:

بوئینگ ۷۳۷ – تغییر تدریجی را باید تا کجا ادامه داد؟

داستان کسب و کار

#ویدئو