تاریخ چیست و به چه کار می‌آید؟

چارلز کرو در فصل چهارم کتاب Historian and the Climate of Opinion جمله‌ای از کارل ال. بِکِر را نقل کرده و در ادامه شرح می‌دهد که از نظر بکر کارکرد تاریخ چیست:

«در واقع ارزش تاریخ، نه علمی بلکه اخلاقی است:

با آزاد کردن ذهن ما، با عمیق‌تر کردن همدردی‌های ما، با تحکیم ارادهٔ ما.

تاریخ ما را در کنترل کردن توانمند می‌سازد: نه کنترل جامعه، که کنترل خودمان؛ امری که بسیار مهم‌تر است.

تاریخ ما را برای زندگی انسانی‌تر و نیز رویارویی با آینده – و نه پیش‌گویی آینده – آماده می‌کند.»

بکر بر این باور بود که اطلاع از تاریخ باعث می‌شود که ببینیم چه بسیار فرض‌ها، ارزش‌ها و باورها که تغییرناپذیر به نظر می‌رسیده‌اند و به‌کلی تغییر کرده‌اند و البته چه‌بسا پیش از تغییر، خسارت‌ها و هزینه‌هایی فراوان به انسان و جوامع انسانی تحمیل کرده‌اند.

این آگاهی باعث می‌شود ذهن‌مان از اسارت بسیاری از بندهایی که بر آن نشسته رها شود و بتوانیم با تسلط بیشتر بر خود، باورها، اراده و رفتارمان، نقشی سازنده‌تر در جامعه ایفا کنیم.

درس‌ها و مطالب زیر در متمم مایهٔ تاریخی دارند و ممکن است برایتان جذاب و آموزنده باشند:

جنگ رسانه ای؛ وقتی هنوز شبکه های اجتماعی نبودند

تصاویر زمین بعد از جنگ جهانی اول

جمهوری روم

تاریخ مختصر به گند کشیدن جهان

کتابهایی درباره زندگی در کشورهای کمونیستی

قبیله اندلبه و بازی رنگ و قلم

#تاریخ   #اهمیت تاریخ   #نقل قول

هدف علم تاریخ چیست؟ | اهمیت تاریخ و فایده خواندن تاریخ

کالینگ‌وود در یکی از فصل‌های کتاب ایدهٔ تاریخ به بحث اهمیت تاریخ می‌رسد و می‌‌خواهد توضیح دهد که فایده تاریخ خواندن چیست. او در حرف‌هایش اهمیت تاریخ را در ظرف تازه‌ای می‌ریزد و به شکل متفاوتی بیان می‌کند (+). در بین کسانی که از هدف علم تاریخ و اهمیت تاریخ سخن گفته‌اند، چنین رویکردی کمتر مشاهده می‌شود:

«همه پذیرفته‌اند که مهم است انسان خود را بشناسد.

اما خودشناسی صرفاً به شناخت خصلت‌های شخصی و وجوه تمایز ما از دیگران محدود نیست. بلکه شناخت ذات انسان را نیز شامل می‌شود.

برای شناخت خودتان، نخست باید بدانید که انسان چیست و سپس ببینید شما کدامیک از انواع انسان هستید و در نهایت به این بیاندیشید که چه ویژگی‌هایی مختص شماست و هیچ انسان دیگری آن ویژگی‌ها را ندارد.

شناخت خود، یعنی دانستن این که چه کارهایی از دست‌تان برمی‌آید و چون هیچ‌کس تا زمانی که کاری را انجام نداده، نمی‌داند که چه کارهایی از دستش برمی‌آید، بهترین راهنما این است که ببینید دیگر انسان‌ها توانسته‌اند چه کارهایی انجام دهند.

از این منظر، ارزش تاریخ این است که به ما می‌گوید انسان‌ها چه کرده‌اند و بر این اساس، می‌شود فهمید که انسان چیست.»

پاراگراف فارسی

جالب این‌جاست که کارل بکر هم وقتی می‌خواهد بگوید که ماهیت علم تاریخ چیست و معنی تاریخ برای ما چه می‌تواند باشد؟ تقریباً حرف مشابهی را مطرح می‌کند.

درس‌های متمم بیشتر در قلمرو مدیریت و توسعه فردی است و مرور و خواندن تاریخ سهم چندانی در بحث‌های ما ندارد. اما گاهی در پاراگراف فارسی و زنگ تفریح متمم به سراغ تاریخ رفته‌ایم و سعی کرده‌ایم هدف از مطالعه تاریخ و قلمرو و هدف علم تاریخ را یادآوری کنیم. این جملهٔ کالینگ‌وود بهانهٔ خوبی است تا برخی از این درس‌ها را مرور کنیم:

جمهوری روم

قبیله اندلبه و بازی رنگ و قلم

تاریخ مختصر به گند کشیدن جهان

کمونیسم رفت. ما ماندیم و حتی خندیدیم

#نقل قول   #تاریخ