دنیا بر پایهٔ تأخیر بنا شده؛ تأخیرهای طولانی

ست گادین در وبلاگش به نکتهٔ ساده و مهمی اشاره کرده (+):

«اگر هر کس پس از اولین سیگار، سرفه‌ای می‌کرد و بیمار می‌شد،

بعید بود کسی سیگاری شود.

اگر هر کارآفرینی، آزادی و رضایت و شعف مشتری را در هفتهٔ اول کار خود می‌دید،

احتمالاً افراد بیشتری کارآفرین می‌شدند.

اغلب ما، بازخوردهای سریع را می‌بینیم و می‌فهمیم.

اما فرصت و چالش واقعی در دیدن و جدی‌گرفتن بازخوردهای زمان‌بر و تأخیری است.»

تصمیم گیری

ما در درس‌های تفکر سیستمی بارها به اهمیت توجه به افق‌های زمانی دورتر پرداخته‌ایم:

اهمیت افق زمانی در تحلیل راهکارها و تصمیم‌ها

#تصمیم گیری  #نقل قول