مشکلات ابدی در رابطهٔ عاطفی

«بسیاری از مشکلات در روابط عاطفی، مشکلاتی ابدی هستند.

چون بسیاری از تفاوت‌ها همیشگی‌اند و از بین نمی‌روند.

حفظ و دوام رابطهٔ عاطفی، حاصل از بین بردن این تفاوت‌ها نیست،

بلکه نتیجهٔ درک و پذیرش آن‌هاست.»

نقل به مضمون از گاتمن

جان گاتمن | رابطه عاطفی

گاتمن فهرستی از مشکلات ابدی در رابطه‌ها تهیه کرده که می‌توانید آن‌ها را در درس مدیریت تعارض در رابطهٔ عاطفی بخوانید:

مدیریت تعارض در رابطه عاطفی | آيا شما هم دعوا می‌کنید؟

#نقل قول #روانشناسی #رابطه عاطفی