سیاستمداران چه زمانی شگفت‌زده می‌شوند؟

شارل دو گل جملهٔ جالبی درباره سیاستمداران دارد:

«از آن‌جا که یک سیاستمدار هیچ‌وقت حرفی را که می‌زند باور ندارد،

وقتی دیگران حرفش را جدی می‌گیرند شگفت‌زده می‌شود.»

#نقل قول #سیاست #شارل دو گل